Начало / Международна дейност / Новини /

Кандидатстване за мобилност на персонал с цел преподаване или обучение по програма Еразъм+ за 2023-2024г./ Втора покана/ Програмни страни - УДЪЛЖЕН СРОК!

07.07.2023

 Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява Втора покана за кандидатстване за осъществяване на мобилност по програма “Еразъм+” през учебната 2023 - 2024 г. в направления: мобилност на персонал с цел преподаване или обучение.

  В срок до 21.09.2023 г.,17ч. желаещите да участват, трябва да попълнят следните документи:


1.Онлайн Формуляр за кандидатстване

След изпращането му, отговорите се получават на посочения от лицето имейл. Формулярът се запазва като pdf, след което се подписва и изпраща на адрес: aceint@uacg.bg.

2. Декларация за съгласие за обработка на лични данни на физическо лице - попълва се и се прикачва във формуляра за кандидатстване.

Максималната продължителност на мобилността е една седмица ( 5 работни дни).
За допълнителна информация в сайта на УАСГ: Международна дейност/ Еразъм+/ Мобилност на персонала за преподаване и обучение - http://www.uacg.bg/?p=423&l=1.

Забележка!: Поради текущия процес на подновяване на споразуменията с всички университети партньори за новия програмен период по програма Еразъм+, е възможно да има промени в информацията: Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни / Партньори.

Възможно е да се наложат промени в заявените от кандидатите дестинации за мобилност във всички случаи на промяна на условията по споразуменията за новия програмен период по програма Еразъм.