Начало / Международна дейност / Новини /

Кандидатстване за студентска мобилност с цел ОБУЧЕНИЕ по програма Еразъм+ 2023/2024 / Програмни страни - ВТОРА ПОКАНА

07.07.2023

Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” през учебната 2023-2024 г. в направление: мобилност за студенти и докторанти с цел обучение - ВТОРА ПОКАНА

Кандидатите трябва да са редовни студенти след завършен 1-ви курс през учебната 2022-2023 г., в редовна или задочна форма на обучение с успех най-малко добър 4,00 от завършените семестри. Докторантите трябва да представят копие от решение за зачисляване в докторантура.

Желаещите кандидати могат да подадат документи в срок до 01.09.2023 г., 12,00 ч.

Необходими документи за кандидатстване - ТУК:

Списък със свободни места: Приложено