Начало / Международна дейност / Новини /

NeRu | New Ruralities – среща на международния екип в Торино + покана за 10.09.23

01.08.2023, ЦМДМ

Първата международна среща на ръковоството на проект NERU, финансиран от Еразмус+, се проведе в Торино от 10 до 13 юли 2023 г.

Фото галерия


Представителите на УАСГ, Université libre de Bruxelles, Politecnico di Torino, Universidade da Coruña, Universidade do Minho, финансирания от Movetia Швейцарски федерален технологичен институт в Цюрих - ETH-Zürich и експертите на NERU - SonianWoodCoop–Белгия, IDEAconsult-Белгия, fundacion RIA-Испания, споделиха извършената работа по проекта през изминалата една година. Екипът от УАСГ представи обосновката и програмата на международната творческа работилница в Брацигово и Куклен, която ще се състои от 10 до 16 септември 2023 г.

Дискусиите бяха насочени не само към резултатите от работата на партньорските институции и планирането на работилницата, но и към изясняване на терминологията, свързана с новите реалности в селските райони в разглежданите държави.

Участниците в срещата в Торино се разделиха с обещание съвсем скоро да се съберат отново, този път в България, в Брацигово.

 

Важно!

Десетимата студента от УАСГ, кандидатсвали за NERU работилницата в Брацигово, са допуснати за участие. Работилницата включва теренни проучвания, картиране на обекти, селища и ландшафти от интерес по три водещи теми. Ръководството ще се осъществи от преподаватели и наставници от горепосочените партньорски институции със съдействието и приноса на местни заинтересовани страни, власти, бизнеса, НПО и експерти.

Началото на работилницата съвпада с Фолклорния кулинарен фестивал в Брацигово, който започва от 13:30 ч. на 10 септември 2023 г. в етнографския музей. Ще бъдат представени традиционни за Община Брацигово рецепти, с музикална и танцова програма.

Всички желаещи са добре дошли на фестивала!Източник: NERU