Начало / Международна дейност / Новини /

Класиране за студентска мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ /Втора покана 2023-2024/Програмни страни

25.09.2023

ЦМДМ обявява класиране по ВТОРА покана за осъществяване на студентска мобилност с цел обучение през академична 2023-24 год., втори семестър в чуждестранни учебни заведения в Програмните страни по програма ЕРАЗЪМ+.

В срок до 27.09.2023 г., 12,00 ч. всички кандидати следва да декларират съгласие или отказ от класирането чрез приложената декларация, изпращайки я по имейл на silvia_int@uacg.bg

На 28.09.2023 ще бъде проведена информационна среща в Zoom с потвърдилите участие относно следващите стъпки. Линк за срещата ще бъде изпратен на личен мейл. 

Списък с класирани кандидати по входящи номера - прикачен.