Начало / Международна дейност / Новини /

Класиране за мобилност на персонала с цел преподаване и обучение по програма ЕРАЗЪМ+, академична 2023-2024 г./ВТОРА ПОКАНА

25.09.2023

 ЦМДМ обявава класиране по ВТОРА покана за мобилност на персонала с цел преподаване и обучение по програма ЕРАЗЪМ+ за академична 2023-2024 г.

 Комисията взе решение всички класирани кандидати да представят потвърждение или покана от приемаща институция в срок до 31.10.2023 г.

Финансират се до 5 работни дни, според указанията на ЦРЧР в зависимост от страната, в която ще се осъществи мобилността.

Списък с класиран кандидати по входящи номера - прикачен.