Начало / Международна дейност / Новини /

Творчески прочит на градско-селския градиент в Родопската яка

18.09.2023, гл. ас. д-р урб. Ангел Буров

Международната съвместна работилница по проект NeRu направи творчески прочит, чрез картографиране и разкази, на основните черти и перспективи пред селските райони в общините Брацигово и Куклен. Работилницата беше организирана от екип от УАСГ - катедра Градоустройство (в т.ч. гл. ас. д-р урб. Ангел Буров, доц. д-р арх. Милена Ташева-Петрова, ас. урб. Магдалена Кирчева и ас. Урб. Мила Йолова) и Центъра за международна дейност и мобилност (Людмила Грибнева), както и екип докторанти от Швейцарския федерален технологичен институт в Цюрих, воден от арх.Ина Вълканова.

Фото галерия


Общо 30 студенти и докторанти (архитекти и урбанисти), 10 преподаватели (от 6 европейски университета от Белгия, България, Испания, Италия, Португалия, Швейцария) и 2 експерта от практиката (Idea Consult и Fundacion RIA), взеха участие в образователния творчески експеримент и полезно взаимодействие, финансово подкрепено от програма Еразъм+ и швейцарската агенция Моветия. Многообразната група направи обмен в ретроспектива и перспективи за същността на селското в Европа и какви ще, биха могли или трябва да бъдат новостите в селските райони в близко бъдеще, за да отговорят на днешните най-належащи социални и екологични проблеми.

Двете седмици на работилницата бяха наситени с широк спектър от дейности, в резултат от които се получиха множество впечатления и научени уроци, придобиха се умения и компетентно отношение. В резултат, чувството към особеностите на селските райони в България и Европа роди изкуство.

Бяха проведени предварителни онлайн лекции и семинари в седмицата преди работилницата, в които се контекстуализираха исторически, културни, геопространствени, ландшафтни, урбанистични и архитектурни въпроси от общ и сравнителен характер в Европа с многостепенен фокус върху България и по-специално Южен централен район, областите Пловдив и Пазарджик, общините в Родопската яка, в т.ч. Брацигово и Куклен.

Осъществиха се теренни обиколки и посещения на малки градове, селски райони, характерни ландшафти и забележителности, специфични ситуации (стопанисвани и изоставени земи, публични пространства, образователни, прозводствени и творчески пространства) в общините Брацигово (гр. Брацигово и околностите му, селата Бяга, Исперихово, Козарско, Жребичко и Розово) и Куклен (гр. Куклен и околностите му, вкл. индустриална зона Куклен, както и село Яврово).

Интерактивните срещи с местни заинтересовани страни се осъществиха по време на второто издание на кулинарен фестивал в гр. Брацигово и кулинарна работилница в с. Яврово, както и по време на два паралелни семинара на 12-ти септември с презентации на експерти от "Наследство Брацигово", Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров", преподаватели и докторанти от УАСГ (гл. ас. д-р урб. Ангел Буров и арх. Десислава Димитрова-Маринова) и част от академичните партньори в проекта (доц. д-р арх. Сидалия Ферейра Силва). Срещите включваха предварително обсъждане на предизвикателствата и потенциала с кметовете на Брацигово и Куклен, на културни (читалище "Васил Петлешков" Брацигово и читалище "Пробуда - 1923" Яврово) и граждански ("Наследство Брацигово") организации, представители на предприятия ("Одело" и "БГ хаус") и други инициативни групи (около Градски исторически музей Брацигово), разнообразни специалисти (служители в община Куклен) и др.;

Експертите от практиката: ик. Стефан Кампелман от Сонианууд (Брюксел, Белгия), арх. урб. Ян Заман от Идеа Консулт (Брюксел, Белгия) и арх. урб. Лусия Ескригас от Фундасион РИА (Галисия, Испания), направиха презентации относно картографирането на разнообразни европейски селски райони в приложни изследвания и очертаха по-широк набор от предизвикателства и подходи.

Експерименталното прилагане на различни методи за очертаване и представяне на даденостите и изследване на потенциални новости в селските райони включваха мултимедийно документиране, аналитично, синтезно и художествено картографиране и изявяване на събраните и разтълкувани от студентите образи, усещания, гледни точки и разкази за миналото, настоящето и бъдещето на избраните разрези по градско-селския градиент в Родопската яка.

Кметът на община Брацигово - г-жа Надежда Казакова, общинският съветник арх. Младен Китов и краеведът Димитър Дънеков имаха възможността да присъстват на представянето на резултатите в мини-изложба на 16-ти септември, в рамките на работната среда на екипите в Читалище "Васил Петлешков" в гр. Брацигово. Това беше добър шанс за студентите да комуникират своя прочит и отношение към избраните теми и специфични разрези от събраните най-любопитни места, както и да получат обратна връзка от местните заинтересовани страни и международни експерти от практиката за изведените насоки и идеи.

Работилницата завърши с обединяващия творчески акт на издигане на събирателен многопластов художествен образ, създаден от студенти и преподаватели под аранжимента на София Гарнер и Зепе де Блъст от Швейцарския федерален технологичен институт в Цюрих и с техническото съдействие на служителите на читалище "Васил Петлешков".Източник: NERU