Начало / Международна дейност / Новини /

Класиране за участие в Bauhaus Spring School 2024

06.11.2023, ЦМДМ

ЦМДМ обявява класирането за краткосрочна смесена интензивна програма за студентска мобилност в Bauhaus University, гр. Ваймар, Германия, с цел обучение по програма "Еразъм+", за втори семестър на академичната 2023/2024 година.

 Списък с входящите номера на класираните кандидати, можете да намерите в приложения файл.