Начало / Международна дейност / Новини /

Класиране за мобилност на персонала с цел преподаване и обучение по КА 171 от програма ЕРАЗЪМ+, академична 2023-2024 г./ВТОРА ПОКАНА

07.11.2023, ЦМДМ

ЦМДМ обявава класиране по ВТОРА покана за мобилност на персонала с цел преподаване и обучение по проект КА171-Партниращи страни -  за академична 2023-2024 г.

Комисията взе решение всички класирани кандидати да представят потвърждение или покана от приемащата институция в срок до 30.11.2023 г.

Списък с класиран кандидати по входящи номера - прикачен.