Начало / Международна дейност / Новини /

Класиране за участие в BIP - Polytechnic Institute of Beja, Португалия

01.12.2023, ЦМДМ

ЦМДМ обявява класирането за краткосрочна смесена интензивна програма за студентска мобилност в Polytechnic Institute of Beja, гр. Бежа, Португалия, с цел обучение по програма "Еразъм+", за втори семестър на академичната 2023/2024 година.

Краткосрочната смесена интензивна програма е на тема "Multi-Spectral Imaging and System Analysis Tools for smart water management: Sentinel-2 MSI for water quality monitoring"

Списък с входящите номера на класираните кандидати, можете да намерите в приложения файл.