Начало / Международна дейност / Новини /

Класиране за мобилност на персонала с цел преподаване и обучение по програма ЕРАЗЪМ+, академична 2024-2025 г./ПЪРВА ПОКАНА

01.02.2024

ЦМДМ обявава класиране по ПЪРВА покана за мобилност на персонала с цел преподаване и обучение по програма ЕРАЗЪМ+ за академична 2024-2025 г.

 

Комисията взе решение всички класирани кандидати да представят потвърждение или покана от приемаща институция в срок до 01.04.2024 г.

Финансират се до 5 работни дни, според указанията на ЦРЧР в зависимост от страната, в която ще се осъществи мобилността.

Списък с класиран кандидати по входящи номера - прикачен.