Начало / Международна дейност / Новини /

Международна научна конференция на NIISF RAACS в Москва

15.02.2024, SCICP RAACS

От 2-ри до 4-ти юли 2024 г. в Москва ще се проведе Международната научна конференция "XX академични четения, посветени на паметта на академик Георги Л. Осипов от РААКС "Актуални проблеми на строителната физика. Енергоспестяване. Дълготрайност на строителните конструкции и екологична безопасност".

Конференцията е организирана от NIISF RAACS с подкрепата на Руската академия за архитектура и строителни науки и Министерството на строителството, жилищното строителство и комуналните услуги на Руската федерация

Конференцията е посветена на паметта на изтъкнатия учен в областта на строителните науки, основоположник на областта на строителната физика в СССР и Руската федерация, лауреат на Държавната награда на Руската федерация, заслужил деятел на науката и техниката на СССР, академик на Руската академия на науките, професор, доктор на техническите науки Осипов Георгий Лвович.

Конференцията планира да работи в следните области:

Пестене на енергия в строителството;
 
Топлинна физика на сградите;
 
строителна и архитектурна акустика;
 
Строително осветително оборудване;
 
технологии за информационно моделиране;
 
Надеждност, здравина и дълготрайност на строителните конструкции на сгради и съоръжения;
 
Проблеми на техническото регулиране в строителството;
 
Водоснабдяване и канализация;
 
Високо строителство;
 
Научна школа за младежи;
 
Цифрова поддръжка на строителството;
 
Екология в строителството;
 
Ремонт и експлоатация на комунални услуги;
 
Технологии за градско планиране при решаване на екологични проблеми.
 
 
В рамките на конференцията ще се проведе КОНКУРС, на който млади специалисти, дипломанти и студенти ще могат да представят своите проекти и разработки в номинациите:
 
- Най-добър дипломен проект, включващ раздел "Строителна физика"
- Най-добрата работа в областта на "Строителна и архитектурна акустика"
- Най-добрият доклад в рамките на научната школа за младежи "Строителна физика, енергийна ефективност и екологична безопасност"
 
- Оригинално и талантливо решение на акустичен проблем.
 
- Оригинален подход към решаването на проблема с енергийната ефективност на сградите.
 
 
На победителите се присъждат наградата на името на академика на Руската академия на науките Г. Л. Осипов, паметни награди и подаръци.
 

За да участвате в конкурса, е необходимо да изпратите материалите (конкурсна работа, заявление) на следния адрес до 01 юни 2024 г. samotesova.nv@mail.ru с надпис "Участие в конкурса". По време на конференцията ще бъдат публикувани статии във водещи руски научни списания. Подборът на статиите за списанията ще бъде извършен от комисията на организационния комитет и редакционната колегия на списанията. За да участвате в конференцията, трябва да изпратите Заявка за участие на следния адрес до 03 юни 2024 г. samotesova.nv@mail.ru .

Конференцията ще се проведе в присъствен формат. Предвидена е възможност за дистанционно участие в конференцията чрез видеовръзка.

Конферентен език: руски/английски