Начало / Международна дейност / Новини /

BIP в Кащело Бранко, Португалия - БЛИЦ ПОКАНА

20.02.2024, ЦМДМ

Партньорите от Политехническият институт в Кащело Бранко дават възможност за участие в смесена интензивна програма - BIP, в Кащело Бранко, на тема "A TIMELESS TAPESTRY OF MEMORY AND EMOTION". Каним Ви да приемете тази покана и да кандидатствате!

Спешен краен срок за кандидатстване: 23.02.2024 г

Програмата (вижте прикачения файл) съчетава онлайн дейност и едноседмична физическа дейност, която се провежда в Кастело Бранко от 8 до 12 април. При успешно завършване ще бъдат присъдени 3 ECTS.

Виртуална част: 02-03 април 2024 г.

Физическа част: 08-12 април 2024 г.

Кредити: 3 ECTS

Език: Английски език

Участници: студенти и преподаватели. Студентите, които искат да участват, трябва да са редовно записани в УАСГ, да имат среден успех над 4.00 и да не са първи курс. 

Съобразно договореност с партньорския университет, местата по тази покана са определени по квоти по факултети, както следва: АФ: 1 преподавател СФ: 2 преподаватели и 1 студент.

Участниците трябва да кандидатстват за безвъзмездна помощ по програма "Еразъм+" в УАСГ за краткосрочна мобилност (разходите за настаняване и пътуване се поемат от участниците). Не се събират такси за BIP.

Формуляр за кандидатстване: тук

За допълнителна информация, моля, пишете на aceint@uacg.bg.