Начало / Международна дейност / Новини /

КЛАСИРАНЕ за NextGen Engineers - курсове за напреднали BIP

27.05.2024, ЦМДМ

ЦМДМ обявява класиране за СМЕСЕНА ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМА:
NextGen Engineers - курсове за напреднали BIP - 17-31 август 2024 г.
Краткосрочна студентска мобилност с цел обучение по Програма Еразъм+, Академична 2023/2024 година, програмни страни.

В срок до 29.05.2024 г включително, кандидатите следва да декларират съгласие или отказ от класирането чрез приложената декларация, изпращайки я по имейл на gribneva_int@uacg.bg

На потвърдилите участие ще бъде изпратена допълнителна информация по имейл за кандидатстването в платформата на организатора Bauhaus-Universität Weimar.

Списък с класирани кандидати по входящи номера - прикачен.