Начало / Международна дейност / Новини /

Първото гмуркане под вода с оборудване за новата група от водолази на УАСГ

03.06.2024

На Деня на детето - 01.06.2024г. се проведе първото гмуркане под вода с оборудване за новата група от водолази на УАСГ в басейна на ТУ-София, осъществено с помощта на водолази инструктори от водолазен клуб Нептун, Пловдив - Софийска секция.

Фото галерия


За втора поредна година се провежда специализирано водолазно обучение, в което освен водолазната квалификация, студентите придобиват и така важните практически знания и умения за провеждане на водолазни спускания и огледи на съоръжения и брегови ивици.
Първият етап от водолазното обучение е свързан с усвояването на основните принципи на водолазното дело. Той е теоретичен и завършва с тест.
Вторият етап е практически и е разделен на две части. Първата част представлява запознаване с водолазната екипировка и спускане в басейн, а по-интересната втора част ще се проведе в края на месец август на Черно море в гр. Царево. Там в продължение на 10 дни под ръководството на опитни инструктори бъдещите водолази ще проведат поредица от водолазни спускания, при които ще усвоят основни водолазни навици и умения.

В края на обучението и след покриване на изискванията за сертифициране е предвидено дълбочинно спускане до 18м и практическа работа по планиране и провеждане на водолазен оглед.

"ПОДВОДНО ОБСЛЕДВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ, БРЕГОВИ ИВИЦИ И ВЛАЖНИ ЗОНИ" е факултативен курс за студентите от 4-ти курс на ХТФ, СФ И ТФ на УАСГ. Водещ преподавател е доц. д-р инж. Ангел Захариев от катедра „Хидротехника и хидромелиорации“ при ХТФ. Освен преподавател в ХТФ, доц. Захариев е сертифициран водолаз с дългогодишен опит в подводните спускания.
Курсът води началото си от 2023г. и в него студентите усвояват знания и умения самостоятелно да се ориентират в областта на подводните огледи и обследвания на строителни конструкции и брегови зони и да формулират цели и задачи на подводните огледи съобразно конкретните условия и нужди.
За тези студенти, които имат желание да се сертифицират като правоспособни водолази, е осигурена възможност за придобиване на водолазна квалификация по международните системи CMAS или IANTD.

Линк Website Water diving UACEG: тукИзточник: ESN-UACEG