Home / International office / News

News

Класиране за студентска мобилност с цел практика по програма Еразъм+ /Първа покана 2021-22
09.06.2021
ЦМДМ публикува първо класиране за студентска мобилност с цел практика по програма Еразъм+, академична 2021-2022 г. съгласно обявено на 11.05.2021 ...
BRAUIC: Global Campus-Exchange Program for Summer Schools 2021
27.05.2021, ЦМДМ
Global Campus: Exchange Program for Summer Schools 2021 registration is open as of 31 May, 2021 (Monday). Register at https://www.wjx.cn/vj/wyPKAci.aspx to get your tuition-free/-reduction places with credits! Considering different time zones of ...
Source: Beijing University of Civil Engineering & Architecture
Кандидатстване за студентска мобилност с цел практика по Програма Еразъм+ 2021/2022/ Програмни страни- ПЪРВА ПОКАНА
11.05.2021
 Център за международна дейност и мобилност /ЦМДМ/ обявява ПЪРВА ПОКАНА за набиране на кандидати за студентска мобилност с цел ...
Класиране за студентска мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ /Втора покана 2021-2022/Програмни страни
29.04.2021
 ЦМДМ обявява класиране по ВТОРА покана на студенти за мобилност с цел обучение през академична 2021-22 год., в чуждестранни учебни ...
Покана от СПбГАСУ, Санкт Петербург за онлайн летни училища 2021
29.04.2021
We are happy to invite students to take part in SPbGASU International Summer Schools 2021.
Кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма “Еразъм” 2021/2022 / Програмни страни - Втора покана
20.04.2021, ЦМДМ
 Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност по ...
Студентска мобилност с цел практика, проект 2020, програма Еразъм+
23.03.2021
 Проектът на Еразъм Консорциум АПАО по програма Еразъм+ е удължен до 30.09.2022 г. и обхваща академичните 2020/2021 и 2021/2022 години. 
Source: АПАО
Виртуално лятно училище / Virtual Summer School
19.03.2021
 Universität Liechtenstein заедно с техните партьори от Lake Constance University Network (IBH), организират виртуално лятно училище / Virtual Summer School. 
Source: Universität Liechtenstein
Покана за набиране на проектни предложения
19.03.2021
 Уважаеми партньори, скъпи колеги, С настоящото Отделът за университетско и научно сътрудничество - Френски институт в България има ...
Source: Френски институт в България
« Стипендии за Франция » за 2021 година
12.03.2021
Френският институт в България откри своята кампания « Стипендии за Франция » за 2021година. 
Source: Френски институт в България
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 13