Home / International office / News /

Обява за стипендия (2021 Global Korea Scholarship GKS, Graduate Degree)

16.02.2021

Посолството на Република Корея обявява конкурс за 8 стипендии, отпуснати от правителството на Република Корея за пълен курс на обучение на български граждани в корейски университети в образователно-квалификационната степен „магистър” или „доктор“.

 Всички детайли, срокове и нужна информация можете да намерите в прикачените документи.

Начин на кандидатстване: кандидатите трябва да изпратят по пощата или да донесат лично в посолството всички документи и формуляри (попълнени на английски език) до 17:30ч. (българско време) на 19-ти март 2021г. Ако документите са пратени по пощата, трябва да бъдат получени в рамките на определения срок.

 

Адрес на посолството: София 1407, ул.Сребърна 2В, МобиАрт Билдинг, Етаж 4

                                        Посолство на Република Корея.

 

За повече информация: линк