Home / International office / News /

Кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма “Еразъм” 2021/2022 / Програмни страни - Втора покана

20.04.2021, ЦМДМ

 Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” през първи и втори семестър на учебната 2021 - 2022 г. в направление: мобилност за студенти и докторанти с цел обучение - ВТОРА ПОКАНА.

 Кандидатите трябва да са редовни студенти след завършен 1-ви курс през учебната 2021-2022г., в редовна или задочна форма на обучение с успех най-малко добър 4,00 от завършените семестри. Докторантите трябва да представят копие от решение за зачисляване в докторантура.

Желаещите да участват трябва да подадат своите документи до 20 януари 2021 г.  по електронен път на адрес: aceint@uacg.bg.

Повече информация за необходимите документи и  указания на сайта на УАСГ:

Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ / Студентска мобилност за обучение (СМО) / Кандидатстване (СМО)

Важно!: Поради текущия процес на подновяване на споразуменията с всички университети партньори за новия програмен период по програма Еразъм+, е възможно да има промени в информацията: 

Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни / Партньори.

Възможно е да се наложат промени в заявените от кандидатите дестинации за мобилност във всички случаи на промяна на условията по споразуменията за новия програмен период по програма Еразъм. 

Поради усложнената пандемична ситуация, езикови изпити за участие в първа покана, няма да бъдат провеждани.