Home / International office / News /

Класиране за студентска мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ /Втора покана 2021-2022/Програмни страни

29.04.2021

 ЦМДМ обявява класиране по ВТОРА покана на студенти за мобилност с цел обучение през академична 2021-22 год., в чуждестранни учебни заведения в Програмните страни по програма ЕРАЗЪМ+ .

В срок до 10.05.2020 г., 12,00 ч. всички кандидати следва да декларират съгласие или отказ от класирането чрез приложената декларация, изпращайки я по мейл на silvia_int@uacg.bg

Съвети и насоки относно подготовката на документите на кандидатите ще се направят чрез среща в Zoom.

Списък с класирани кандидати и декларация - приложени по-долу.