Home / International office / News /

Кандидатстване за мобилност на персонал с цел преподаване или обучение по програма Еразъм+ за 2022-2023г./ Втора покана/ Програмни страни

03.01.2023, ЦМДМ

Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява Втора покана за кандидатстване за осъществяване на мобилност по програма “Еразъм+” през учебната 2022 - 2023 г. в направления: мобилност на персонал с цел преподаване или обучение по проект 2021-1-BG01-KA131-HED-000006406.

22.12.2021
 

Желаещите да участват трябва да попълнят и изпратят следните документи: 

1. формуляр за кандидатстване (приложено по-долу)  по електронен път на адрес: aceint@uacg.bg в срок до 16.12.2022 г. вкл.

Максималната продължителност на мобилността е една седмица ( 5 работни дни).
За допълнителна информация в сайта на УАСГ: Международна дейност/ Еразъм+/ Мобилност на персонала за преподаване и обучение - http://www.uacg.bg/?p=423&l=1.

Забележка!: Поради текущия процес на подновяване на споразуменията с всички университети партньори за новия програмен период по програма Еразъм+, е възможно да има промени в информацията: Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни / Партньори.

Възможно е да се наложат промени в заявените от кандидатите дестинации за мобилност във всички случаи на промяна на условията по споразуменията за новия програмен период по програма Еразъм.