Home / International office / News /

Набиране на ЕСН УАСГ членове и ментори

23.11.2022, ЦМДМ

ЕСН УАСГ, с подкрепата на Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ), обявява набирането на нови членове и ментори (бъдита) на чуждестранните студенти, осъществяващи мобилност по програма Еразъм+.

Еразмус Стюдънт Нетуърк (ЕСН) към УАСГ, призовава всички студенти, желаещи да се включат като доброволци в организацията, да попълнят в зависимост от избора си, един от посочените по-долу формуляри.

Формуляр за набиране на ментори (бъдита):
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetGLWfais7nNXBdLDYc8u8akvYaUnBxRI2xLo6h5cP1Z4epg/viewform?usp=sf_link
 
Формуляр за набиране на ЕСН членове:
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehm1p6o9tglmSUhapTSWmTj9x5Bu5BfcNBpV5nepJVsU4IzQ/viewform?usp=sf_link
 
Всички студенти на УАСГ, които желаят да помогнат с посрещането, настаняването и интегрирането на чуждестранните си колеги, обучаващи се в университета по програмата "Еразъм +", участват изцяло доброволно, в зависимост от личното си време и възможности.