Home / International office / News /

Връчване на Доктор хонорис кауза на проф. д-р инж. Фан Куанг Мин

24.04.2023

Photo Gallery


На 21 април 2023 г. в Заседателната зала на ХТФ се проведе тържествено заседание на Академичния съвет на УАСГ, на което беше връчено почетното звание ‚Доктор хонорис кауза“ на проф. д-р инж. Фан Куанг Мин, бивш възпитаник на Строителния факултет на УАСГ и преподавател в Ханойския университет по строително инженерство, Ханой, СР Виетнам.
Заседанието беше открито от проф. д-р инж. Иван Марков, Ректор на УАСГ, който представи официалните гости на тържеството - Първият секретар на посолството на СР Виетнам в България г-жа Фам Тхи Хонг Хан и група преподаватели от Ханойския университет по строително инженерство, начело със заместник-ректора проф. д-р инж. Нгуен Хоанг Занг.
Проф. д-р инж. Борислав Белев представи академичните и инженерно-творческите постижения на проф. Фан Куанг Мин, които са дали основание той да бъде номиниран и удостоен със званието „Доктор хонорис кауза“ на УАСГ.
Проф. Фан Куанг Мин е е роден през 1960 г. През 1984 завършва ВИАС, специалност ПГС, като разработва дипломна работа към катедра “Масивни конструкции” под ръководството на проф. Спас Памукчиев. След това е зачислен за редовен докторант към катедра “Строителна механика”, като защитава дисертацията си през 1988 г. Негов научен ръководител е бил проф. Т. Карамански. От 1991 г. е преподавател в Националния университет по строително инженерство в гр. Ханой, Виетнам (NUCE), по-късно преименуван на Ханойски университет по строително инженерство (HUCE). Основните дисциплини, преподавани от проф. Мин, са стоманобетон и стоманобетонни конструкции. От 2003 г. е доцент, а от 2010 г. – професор. Заемал е последователно следните ръководни длъжности: ръководител на катедра, Декан на Строителния факултет (2009 - 2014 г.) и Заместник-ректор на университета (2014 - 2019 г.). Понастоящем е директор на консултантската фирма към университета.
Бил е научен ръководител на 9 докторанти, успешно защитили своите дисертации. Основните му научни интереси са в областта на стоманобетонните конструкции, високите сгради и приложението на рециклирани строителни материали. Проф. Фан Куанг Мин е автор и съавтор на четири монографии и на повече от 30 научни публикации.
Особено впечатляващи са постиженията на проф. Фан Куанг Мин в областта на проектирането на високи сгради и небостъргачи във Виетнам. Той е главен проектант на повече от 20 високи сгради, между които небостъргачът Ecogreen в град Хо Ши Мин (69 ет.) и други 4 сгради с етажност от 40 до 55 етажа. Допълнително е бил консултант на водещи чуждестранни фирми при проектирането на три други небостъргачи във Виетнам (Landmark 81, Lotte Center – 65 ет. и VietinBank Tower – 68 ет.). Сградата Landmark 81, завършена през 2018 г., в момента е най-високата сграда във Виетнам (с 81 етажа и архитектурна височина 461 m).
Признание за постиженията на проф. Фан Куанг Мин е неговата номинация за представител на СР Виетнам в авторитетната международна организация CTBUH (Council for Tall Buildings and Urban Habitat), със седалище в Чикаго, САЩ, за периода 2011-2018 г.
В заключение проф. Белев обобщи, че проф. д-р инж. Фан Куанг Мин е един от водещите специалисти по стоманобетонни конструкции и високи сгради във Виетнам и региона на Югоизточна Азия. В инженерно-строителната общност на Виетнам неговото име неизменно се асоциира с факта, че той е получил своето висше образование и научна степен в България. Със своите забележителни постижения в преподавателската, научно-изследователската и проектантската дейности той е допринесъл изключително много за издигане на международния авторитет на УАСГ.
В качеството си на заместник-ректор проф. Фан Куанг Мин имаше значителен принос за реализиране на първия академичен обмен между УАСГ и HUCE, осъществен през 2017 г. в рамките на проект по програма ЕРАЗЪМ+. Този проект даде възможност на преподаватели от Архитектурните и Строителните факултети на нашите два университета да изнесат кратки лекционни курсове в университета-партньор и да потърсят възможности за бъдещи съвместни проекти.
Ректорът на УАСГ проф. Иван Марков връчи на проф. Фан Куанг Мин дипломата и почетния знак на УАСГ, след което думата беше дадена на проф. Мин. Той благодари за удостояването му с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ и изнесе кратка презентация на тема „Експериментално изследване на порьозни бетони, използващи строителни отпадъци във Виетнам“ на български език.
На коктейла след церемонията гостите от Виетнам се срещнаха с присъстващите в залата преподаватели и служители. Особено емоционална беше срещата на проф. Фан Куанг Мин с неговия дипломен ръководител проф. д-р инж. Спас Памукчиев, бивш преподавател от катедра „Масивни конструкции“.
По време на посещението на делегацията от Ханойския университет по строително инженерство в УАСГ беше подписано споразумение за академично сътрудничество между двата университета.
 Source: ЦМДМ