Home / International office / News /

Студенти от Hochschule für Technik Stuttgart гостуваха на УАСГ

18.05.2023, ЦМДМ

За поредна година студенти от Hochschule für Technik Stuttgart посещават УАСГ за да осъществят редовната си международна учебна си практика в България, съгласно подписания договор за сътрудничество.

Photo Gallery


На 17 май 2023 г. посрещнахме 38 студента и 2 преподавателя от Hochschule für Technik Stuttgart с презентация за университета, възможностите за обучение, които предлагаме и програмата за обмен Еразъм+.
Гл.ас. д-р инж. Николай Милев представи лекция на тема катастрофални земетресения и запозна гостите с явлението втечняване на почвите, наблюдавано след опустошителното земетресение в Турция от месец февруари 2023 г.
Официалната част приключи с кетъринг и сбоводни дискусии.
Учебният стаж продължи в лабораториите и залите на УАСГ, както и станция на метрото в строеж (до стадион „Г. Аспарухов“).