Home / International office / News /

Класиране за мобилност на персонала с цел преподаване и обучение по програма ЕРАЗЪМ+, академична 2023-2024 г./ПЪРВА ПОКАНА

25.05.2023

ЦМДМ обявава класиране по ПЪРВА покана за мобилност на персонала с цел преподаване и обучение по програма ЕРАЗЪМ+ за академична 2023-2024 г.

 

 омисията взе решение всички класирани кандидати да представят потвърждение или покана от приемаща институция в срок до 30.06.2023 г.

Финансират се до 5 работни дни, според указанията на ЦРЧР в зависимост от страната, в която ще се осъществи мобилността.

Списък с класиран кандидати по входящи номера - прикачен.