Home / International office / News /

посещение на преподаватели от УАСГ в Университет по приложни науки в Берлин (HTW Berlin)

25.05.2023, ЦМДМ

Photo Gallery


В дните 22-26 май проф д-р инж Стойо Тодоров - Зам.Ректор по евроинтеграция и международно сътрудничество в УАСГ и проф д-р инж Дарина Нитова от катедра Железници бяха на посещение в Университет по приложни науки в Берлин (HTW Berlin) в отговор на визитата на проф д-р инж Борислав Христов в УАСГ.
По време на престоя си в Берлин те имаха ползотворни срещи с проф д-р Тило Вендлер - Вицепрезидент на HTW Berlin по учебна дейност, преподаване и международни отношения и колегите му от международен офис, на база на които са продължени разговорите за задълбочаване на сътрудничеството между двата университета. Постигната е договореност за подписване на меморандум за сътрудничество, който да разшири съществуващото споразумение по програмата Еразъм+ със съвместно обучение на докторанти.
Пред студенти от HTW Berlin проф д-р инж Стойо Тодоров изнесе лекция на тема "Начални сведения за железопътния транспорт", а проф д-р инж Дарина Нитова - на тема "Железопътни гари и развитие на железопътния транспорт, високоскоростни жп линии "