Home / International office / News /

УАСГ води активна международна дейност - интервю с проф. д-р инж. Стойо Тодоров

23.06.2023

 Всяка година десетки чужди студенти провеждат учебна практика в университета и посещават български строителни обекти.