Home / International office / News /

КЛАСИРАНЕ за СМЕСЕНА ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМА: CASTELO BRANCO: A TIMELESS TAPESTRY OF MEMORY AND EMOTION

26.01.2024

ЦМДМ обявява класиране за СМЕСЕНА ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМА:
CASTELO BRANCO: A TIMELESS TAPESTRY OF MEMORY AND EMOTION. 
Краткосрочна студентска мобилност с цел обучение по Програма Еразъм+, Академична 2023/2024 година, програмни страни. 

В срок до 31.01.2024 г., 12,00 ч. всички кандидати следва да декларират съгласие или отказ от класирането чрез приложената декларация, изпращайки я по имейл на silvia_int@uacg.bg

С потвърдилите участие ще бъде проведена информационна среща в Zoom относно следващите стъпки за кандидатсване в приемащата институция. Линк за срещата ще бъде изпратен на личен мейл.

Списък с класирани кандидати по входящи номера - прикачен.