Home / International office / News /

Важно съобщение!

29.01.2024

Уважаеми Колеги,

В периода 05/02/2024-09/02/2024 ЦМДМ няма да бъде отворен и без достъп до интернет.

Ще отговорим на запитванията при първа възможност.
Благодарим за разбирането!