Home / International office / News /

Класиране за BIP в Кащело Бранко, Португалия - БЛИЦ ПОКАНА

26.02.2024, ЦМДМ

КЛАСИРАНЕ за СМЕСЕНА ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМА:

CASTELO BRANCO: A TIMELESS TAPESTRY OF MEMORY AND EMOTION
Краткосрочна мобилност на пресонала с цел преподаване или обучение по Програма Еразъм+ 
Академична 2023/2024 година, програмни страни