Home / International office / News /

Езиков изпит за ниво - АЕ

27.03.2024, ЦМДМ

Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява ЕЗИКОВ ИЗПИТ за установяване на ниво на владеене на алглийски език за студенти, класирани за мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” за 2024-2025 академична година.

За да се регистрирате, моля попълнете формуляра: тук

Крайният срок за записване е 01.04.2024 г, до 17 ч.

Изпитът ще се проведе в две части: писмен и устен.

Писменият изпит е на 03.04.2024 г. в Центъра по приложна лингвистика на УАСГ, ет. 2, стая 258а от 10:30 ч.

Устният изпит ще се проведе на 05.04.2024 г., а детайли ще получите от преп. Анета Калмаданска, имейл: kalmadanska_fld@uacg.bg, моб. тел.: 0896 88 06 78