Home / International office / News

News

Швейцарски стипендии
03.10.2018
Швейцария предоставя стипендии на български граждани, завършили висше образование
Кандидатстване за мобилност по програма Еразъм+ за преподаватели и служители за академична 2018-2019г. /Втора покана
19.09.2018
Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ набира кандидати за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” за ...
Кандидатстване за студентска мобилност с цел практика по програма Еразъм+ / Трета покана
18.09.2018
Център за международна дейност и мобилност обявява трета покана за кандидатстване за студентска практика по Програма Еразъм+ за ...
Програми за обучение в Институт фон Карман
17.09.2018
Краткосрочни и дългосрочни програми за обучение в Институт фон Карма за динамика на флуидите, Брюксел, Белгия. Онлайн кандидатстване: ...
Source: МОН
Стипендии на Германската служба за академичен обмен DAAD
17.09.2018
 Германската служба за академичен обмен (DAAD) , съвместно с Международната Фондация „Св. Св. Кирил и Методий”, предоставят ...
Source: ЦМДМ
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+” 2018/19 год. - ВТОРА ПОКАНА
14.09.2018
Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява допълнителен конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на ...
Класиране по Първа покана за мобилност на служители с цел преподаване в Университети в Ниш и Нови Сад, Република Сърбия, по програма Еразъм+, 2018/2019
04.09.2018
ЦМДМ обявава класиране по Първа покана за мобилност на служители с цел преподаване във връзка с изпълнение на проект по направление ...
Втора покана за кандидатстване за мобилност на студенти и докторанти от Геодезически факултет по програма „Еразъм+“ в Русия за 2018/2019
31.08.2018
Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) обявява Втора покана за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност за ...
Втора Покана за кандидатстване за мобилност на студенти и докторанти по програма „ЕРАЗЪМ+“ в Република Сърбия за 2018/2019
31.08.2018
Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) обявява Втора покана за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност за ...
Go to page 1 ... 14 | 15 | 16 | 17 | 18