Начало / Библиотека / Структура и статут на Библиотеката

Структура и статут на Библиотеката

Статут:

* Библиотечно-информационният, научен и образователен център (БИНОЦ) е част от структурата на УАСГ, в който се комплектува, каталогизира, съхранява и предоставя за ползване библиотечно-информационния фонд на университета.

* Библиотечно-информационният център обслужва преподавателския състав, студентите и служителите на УАСГ.

* Всички външни потребители могат да ползват само читалните.

 

 

 Структура:

Оперативното ръководство на Библиотечно-информационния център

при УАСГ се осъществява от Ръководител.

 Различните видове дейности са организирани в следните направления: 

Направление “Комплектуване, каталогизация и управление на библиотечния фонд”:

Комплектуване на книги, електронни носители на информация, периодични издания и др.

 • Книгообмен
 • Каталогизация
 • Финансова отчетност

Направление “Библиотечно-информационно обслужване и фондове”:

 • Библиотечно-информационно обслужване
 • Международно и междубиблиотечно книгозаемане
 • Поддържане на система от хранилища и читални
 • Развиване на научно-информационна, библиографска и издателска дейност
 • Провеждане на индивидуално и групово обучение за повишаване на информационната компетентност

Направление "Информационни технологии в библиотечната дейност

 • Организира автоматизацията на библиотечните дейности
 • Поддържа локалната мрежа и електронните бази данни
 • Създава дигитална библиотека
 • Поддържане на уеб-сайта и Facebook страницата на библиотеката 

        Правилник за устройството и дейността на Библиотечно-информационен, научен и образователен център