Начало / Библиотека / Регистрация и правила за ползване

Регистрация и правила за ползване

РЕГИСТРАЦИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ 

Необходими документи за регистрация:

За преподаватели и служители в УАСГ – лична карта, снимка и копие от документ, удостоверяващ статута им

За докторанти от УАСГ – лична карта, снимка и заповед за докторантура

За студенти в УАСГ – заверена студентска книжка, лична карта и  снимка

За външни потребители – лична карта и актуална снимка /при едногодишен абонамент/

 

Всички читатели на библиотеката заплащат такса съобразно утвърдения ценоразпис. Той е получен в Библиотеката на 18.07.2019.

 РАБОТНО ВРЕМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА : 

Понеделник - петък : от 9.00 до 16.45 ч. /без обедна почивка

За връзка с нас тел.: (+359 2) 865 65 35, lib1@uacg.bg

 

Обслужване чрез заемна служба

  • Заемане на библиотечни документи за дома . 
  • Заявки за заемане на библиотечни документи, които в момента се ползват от други потребители. 
  • Заемане на библиотечни документи от други библиотеки. 
  • Заявки за ползване на литература от хранилищата на затворен режим.  
  • Студентите могат да заемат за дома не повече от 5 учебника и/или ръководства за един семестър / 4 месеца /. Отнася се за учебници и учебни помагала, издадени до 2001 г. Учебници и учебни помагала, издадени след 2001 г. се ползват само в читалните. 
  • Преподавателите и служителите могат да заемат за дома до 5 броя книги за срок от един месец за книги закупени по тяхна поръчка.  
  • Читателите не могат да заемат за дома ценни библиотечни документи, справочници, периодични издания, архитектурни материали, документи, защитени от авторското право – дисертации и пр. 
     

 

 СТАТУТ И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕКАТА НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ