Начало / Библиотека / Регистрация и правила за ползване

Регистрация и правила за ползване

РЕГИСТРАЦИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ:

Библиотеката на УАСГ се ползва от студенти, докторанти, преподаватели и служители на университета, както и от външни потребители. 

За издаването на читателска карта е необходима регистрация, която се извършва на място.

 

УСЛОВИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:

·          За преподаватели и служители в УАСГ – лична карта и снимка 

·          За студенти в УАСГ – заверена студентска книжка, лична карта и  снимка

·          За докторанти от УАСГ – лична карта, снимка и заповед за докторантура

·          За външни потребители – лична карта и актуална снимка /при едногодишен абонамент/

За всички читатели от университета регистрацията е безплатна! 

Външните потребители заплащат такса, съобразно утвърдения ценоразпис на Библиотеката. 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА : 

Понеделник - петък : от 9.00 до 16.45 ч. /без обедна почивка/

За връзка с нас : тел. :(+359 2) 865 65 35, lib1@uacg.bg

 

ОБСЛУЖВАНЕ ЧРЕЗ ЗАЕМНА СЛУЖБА:

·         Заемане на библиотечни документи за дома .  

·         Заявки за заемане на библиотечни документи, които в момента се ползват от други потребители.  

·         Заемане на библиотечни документи от други библиотеки.  

·         Заявки за ползване на литература от хранилища на затворен режим.

·         Студентите могат да заемат за дома не повече от 5 учебника и/или ръководства за един семестър / 4 месеца

·         Преподавателите и служителите могат да заемат за дома до 5 броя книги за срок от един месец

·         Читателите не могат да заемат за дома ценни библиотечни документи, справочници, периодични издания, документи, защитени от авторското право – дисертации и др.

 

ОБСЛУЖВАНЕ В ЧИТАЛНИ:

Библиотеката като модерен библиотечно–информационен, научен и образователен център предоставя възможност на потребителите да ползват на място:

·         ценни книги,

·         подбрани периодични издания,

·         учебни материали,

·         справочни, картографски и други видове издания.

Осигурен е достъп до WI-FI интернет покритие, както и работни места с персонални компютри, което улеснява достъпа до електронния каталог на Библиотеката, дигитализираните издания, както и четенето на достъпните за УАСГ стандарти по БДС.

На разположение на читателите са общо 45 работни места, разпределени в няколко читални и една компютърна зала.

·         Две от читалните предлагат възможност за работа в екипи и общо 18 места – 12 + 6. 

·         Основно място заема читалнята за самостоятелно четене или за работа с персонални компютри (лаптопи), която включва 14 работни места.

·         Компютърната зала е оборудвана със 7 компютъра, а общия брой на местата е 13.

 

БИНОЦ предлага и следните услуги срещу заплащане: 

·         ксерокопиране на библиотечни материали

·         сканиране 

·         принтиране