Начало / Библиотека / Библиотечно-информационни услуги

Библиотечно-информационни услуги

Фото галерия


 Библиотеката разполага с компютърна зала, оборудвана с шест работни места с десктоп персонални компютри (част от тях с MS Windows 10). Само на тях в целия Университет имате достъп до страницата на Българския Институт по Стандартизация и можете да ползвате (само за четене) Български държавни стандарти в областта на архитектурата, строителството и геодезията, за които УАСГ има представители в съответните Технически Комитети.


В залата имате възможност да ползвате Office пакет и интернет, както и да работите с Електронния каталог на Библиотеката.
В читалнята и в компютърната зала има обособени десет работни места за персонална или групова работа с лични компютри (лаптопи) и достъп до безжичен интернет.
Библиотеката предлага защитено работно място от гледна точка на авторските права, на което се ползват (само за четене) дисертации, защитени в УАСГ, както и най-нови издания.
Потребителските компютри в Библиотеката се ползват само за образователни и научни цели от всеки регистриран читател:
• преподаватели, студенти и докторанти от УАСГ имат право на неограничен достъп до компютрите.
• външните читатели могат да ползват потребителските компютри не повече от 120 мин.
Забранено е изтеглянето на софтуер, филми, музика и др. материали.
Не се позволява дългосрочното запазване на файлове. Всички потребителски файлове периодично се изтриват.