Начало / Библиотека / Библиотечно-информационни услуги

Библиотечно-информационни услуги

Фото галерия


Търсене на информация в класическите и електронни каталози 

Ползване на бази данни от CD-ROM или Интернет 

Библиографски, тематични и фактографски справки 

Поръчка на документи по междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане 

Заявяване и доставка на документи по електронен път 

Обучение и консултации /за работа с електронни бази данни и пр./ 

Допълнителни услуги / заявки за закупуване, lib заявки/

  

Информационно табло на библиотеката с подробности за предлаганите справочно-информационни услуги, базите данни, достъпни за нашите потребители, програмата за информационна грамотност и др.

Намира се до служебния вход на библиотеката в Архитектурния факултет.