Начало / Библиотека / Библиотечно-информационни услуги

Библиотечно-информационни услуги

 Дигитализацията на библиотечни издания в БИНОЦ на УАСГ започва по Проект осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по договор BG161PO001/1.1-07/2009/003 “Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания, обновяване и модернизация на библиотечния център на УАСГ, гр. София”.

Закупен е Роботизиран скенер Kabis II на Kirtas Technologies Inc. и софтуер за обработка към него BSE (Book Scanner Editor), както и Xerox WorkCentre 7545.
Допълнително е закупен софтуер за OCR обработка – Abbyy FineReader  14. 
Ползва се и Open Source софтуера Scan Tailor.
 

 

Електронни заявки за дигитализиране на материали в помощ на учебния процес за:

Заявка за дигитализиране, която може да разпечатате - тук.

Забележка:

  • Заявките са предназначени само за преподаватели и служители!
  • Когато материалите не са собственост на библиотеката е необходимо да бъдат предоставени материалите за дигитализация и поръчителят да докаже собствеността си върху авторските права.

 

Фото галерия


Търсене на информация в класическите и електронни каталози 

Ползване на бази данни от CD-ROM или Интернет 

Библиографски, тематични и фактографски справки 

Поръчка на документи по междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане 

Заявяване и доставка на документи по електронен път 

Обучение и консултации /за работа с електронни бази данни и пр./ 

Допълнителни услуги / заявки за закупуване, lib заявки/.