Начало / Библиотека / Фондове и каталози

Фондове и каталози

Фондовете на библиотеката са съобразени с насоките и нуждите на учебния процес и на ЦНИП. Те се комплектуват съобразно академичния профил на УАСГ, а именно

 • АРХИТЕКТУРА: история и теория на архитектурата, сградостроителство, градоустройство, интериор и дизайн, рисуване
 • СТРОИТЕЛСТВО: конструкции и материали, организация и икономика, технология и автоматизация
 • ГЕОДЕЗИЯ: геодезия и геоинформатика, фотограметрия и картография, земеустройство
 • ТРАНСПОРТ: пътища, транспортни съоръжения
 • ХИДРОТЕХНИКА: водоснабдяване, канализация и пречистване на водите, хидромелиорации, хидравлика, хидрология, екология

 

КАТАЛОЗИ:

 • Азбучни
 • Систематичен
 • Топографски
 • Електронен

КАРТОТЕКИ:

 • Главна справочна картотека
 • Картотека по отчети на теми по НИС
 • Картотека на читалните