Начало / Библиотека / Фондове и каталози

Фондове и каталози

Фото галерия


ФОНДОВЕ :

Фондовете на Библиотеката са съобразени с насоките и нуждите на учебния процес в УАСГ и на ЦНИП. Те се комплектуват съобразно академичния профил на университета:

АРХИТЕКТУРА: история и теория на архитектурата, сградостроителство, градоустройство, урбанизъм, ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране, опазване на културното наследство, интериор и дизайн, рисуване.

СТРОИТЕЛСТВО: строителни конструкции и материали, организация и икономика на строителството, управление на проекти в строителството, енергийна ефективност в строителството.

ГЕОДЕЗИЯ: геодезия и геоинформатика, фотограметрия и картография, земеустройство, управление на европейски и инфраструктурни проекти.

ТРАНСПОРТНО ИНЖЕНЕРСТВО: пътища, транспортни съоръжения, управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура, геотехническо инженерство, безопасност на пътното движение.

ХИДРОТЕХНИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО:  хидротехника, водоснабдяване, канализация и пречистване на водите, хидромелиорации, хидравлика, хидрология, инженерна екология.

 

Фондовете на Библиотеката са организирани по определен начин, както следва:

·     ФОНД „КНИГИ“ – голяма част от който е на свободен достъп, предимно учебна литература и нови заглавия. В книгохранилищата е събран огромен архив от стари, ценни издания и литература, набавяна през годините.

·      ФОНД „ДИСЕРТАЦИИ“ – съдържа дисертации, представени и защитени в УАСГ.

·      ФОНД „ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ И АЛБУМИ“

·    СПРАВОЧЕН ФОНД –  състои се от енциклопедии, справочници, езикови и терминологични речници и други.

·      ФОНД „НАУЧНИ ТЕМИ ОТ ПРОЕКТИ НА ЦНИП“

·   ФОНД „ПЕРИОДИЧНИ И ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ“ – включва списания, бюлетини, годишници, научни трудове и други.

·      ИЗДАНИЯ НА НЕКНИЖНИ НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ – CD/DVD.

 

КАТАЛОЗИ :

Електронен каталог на целия фонд – lib.uacg.bg - достъпен за всички през сайта на университета.

Работата с електронния каталог е улеснение, както за читателите, така и за библиотекарите.

 

 

Топографски каталог – на всеки отделен фонд.