Начало / Библиотека / Фондове и каталози / Периодични издания

Периодични издания

Отдел "ПЕРИОДИКА" комплектува и предлага на читателите богат фонд от периодични издания, съобразени с академичния профил на УАСГ и с нуждите на учебния и научноизследователския процес в области като : архитектура; урбанизъм; градоустройство; интериор и дизайн; строителство; транспорт; хидротехника; геодезия; картография и други сродни науки и дисциплини. Списанията за последните пет години са на свободен достъп в читалнята на Библиотечно-информационния център, а останалите - в хранилището за периодични издания.

Фото галерия


Ежегодно Библиотеката провежда Абонаментна кампания за български и чуждестранни периодични издания. Към настоящия момент броят на абонираните заглавия е около 90. Освен чрез абонамент, Библиотеката попълва своя фонд от периодика по книгообмен, депозит или чрез дарения. 

На вниманието на преподавателите :

Всички преподаватели могат да правят заявки за абонамент на нови заглавия, като заявките са валидни само с одобрение и подписано Решение от страна на Декана на съответния факултет.

Заявките се приемат на място в Библиотеката или на Е-mail адрес : lib1@uacg.bg