Начало / Библиотека / Фондове и каталози / Периодични издания

Периодични издания

Отдел "ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ" комплектува и предлага на читателите богат фонд от периодични издания, съобразени с академичния профил на УАСГ и в помощ на учебния и научноизследователския процес в области като :

АРХИТЕКТУРА, УРБАНИЗЪМ, ГРАДОУСТРОЙСТВО, ИНТЕРИОР И ДИЗАЙН, СТРОИТЕЛСТВО, ТРАНСПОРТ, ХИДРОТЕХНИКА, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ и други сродни науки и дисциплини.

Списанията за последните пет години са на свободен достъп в Читалнята на БИНОЦ , а останалите - в хранилището за периодични издания, което съхранява над 18 000 тома .

Фото галерия


БИНОЦ постоянно обогатява своя фонд " Периодика " по няколко начина:

  • АБОНАМЕНТ
  • ДАРЕНИЕ
  • КНИГООБМЕН
  • ДЕПОЗИТ

Ежегодно, в началото на всяка академична година, Библиотеката провежда АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ за български и чуждестранни периодични издания, с участието на всички факултети в университета.                                            

!!!! НА ВНИМАНИЕТО НА ДЕКАНИТЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ :                :

Заявки за АБОНАМЕНТ на нови заглавия можете да изпратите на e-mail адрес:  : lib1@uacg.bg.     Те са валидни само с одобрение и подписано Решение от страна на Декана на съответния факултет.