Начало / Библиотека / Новини /

Публикационна дейност на УАСГ за 2020 г.

02.08.2022

 Във връзка с Допълнителното трудово възнаграждение за стимулиране на публикационната активност на УАСГ (Допълнително споразумение към КТД от 13.12.2021 г.) са представени публикациите на академичния състав на Университета, реферирани в Scopus, с техния Impact Factor, изчислен от Web of Science - тук.

За контакти: Валентина Вълова, доц. д-р Тони Венелинов