Home / LIBRARY / NEWS /

Електронния каталог на Библиотеката временно няма да работи

19.02.2020

Поради привеждане в съответствие на софтуера на Библиотеката с изискванията на законодателството за защита на личните данни, електронния каталог няма да работи до средата на март 2020 г.