Home / LIBRARY / NEWS /

Заявки за дигитализиране на материали в помощ на учебния процес

05.05.2022

На сайта на Библиотеката на УАСГ, раздел Библиотечно-информационни услуги преподаватели и служители могат да открият формуляр - заявка за дигитализиране на материали в помощ на учебния процес.