Начало / Библиотека / Контакти

Контакти

  

ПОПИТАЙ БИБЛИОТЕКАРЯ
За да попълните формата е необходимо да бъдете в своя служебен профил в Google.

Имейл: lib1@uacg.bg

Телефон: (02) 865 65 35

 

Facebook: https://www.facebook.com/BibliotekaNaUasg/

вр.и.д. РЪКОВОДИТЕЛ на БИНОЦ:
Цветана Георгиева
e-mail: cvgeo_lib@uacg.bg

ОТДЕЛ „ Комплектуване и каталогизация“:
Цветана Георгиева – библиотекар
Сектор Комплектуване на книги
e-mail : cvgeo_lib@uacg.bg

Ирина Александрова – библиотекар
Сектор Комплектуване на периодични издания
e-mail : aleksandrova_lib@uacg.bg

ОТДЕЛ „ Регистрация и Заемна служба“ :
Нели Кайкова – библиотекар
Сектор Заемане за дома, Сектор Читални
e-mail : kaykova_lib@uacg.bg

Ивайло Дончев – библиотекар
Сектор Заемане за дома, Сектор Читални
e-mail : idonchev_lib@uacg.bg

ОТДЕЛ „ Справочно – информационна и библиографска дейност“:
 

ОТДЕЛ „Дигитализационен център и информационни технологии”:
инж. Божан Ганев – системен администратор
e-mail : bganev_lib@uacg.bg

 

Библиотечно-информационен, научен и образователен център

Библиотечно-информационен, научен и образователен център
Адрес

бул. Христо Смирненски № 1
София 1046, България

Факс (+359 2) 865 65 35
E-mail lib1@uacg.bg

Цветана Георгиева
Библиотекар

Ирина Димитрова
Библиотекар

Нели Кайкова
Библиотекар

Ивайло Дончев
Библиотекар

Божан Ганев
Системен администратор