Начало / Библиотека / Контакти /

Валентина Вълова

Университетска библиотека - Библиограф-информатор

Валентина Вълова
Кабинет БИНОЦ на УАСГ
Приемно време

 от 9:00 до 16:00 ч.

Телефон 0877409111
E-mail vulova_lib@uacg.bg
Място и дата на раждане 22.10
Семейно положение неомъжена