Начало / Библиотека / Контакти /

Ирина Димитрова

Библиотечно-информационен, научен и образователен център - Библиотекар

Ирина Димитрова
Кабинет БИНОЦ - УАСГ
Телефон 9635245/716
E-mail aleksandrova_lib@uacg.bg
Уебсайт www.uacg.bg
Място и дата на раждане София 10.05.

Образование

висше, магистър

УНИБИТ - Библиотечен мениджмънт

Езици

руски,английски

Професионални умения

- Подбор, набавяне, обработка и каталогизиране на периодични издания, опазване и представянето им в читалня.

- Библиотечно- информационно обслужване

- Добри комуникативни умения

 

Други длъжности и дейности

Реклама на Библиотеката в Интернет и социалните мрежи

Връзка с външни фирми, издатели, автори  и представители на научни, образователни и културни институции и организации