Home / My UACEG / Questions

Questions

В този раздел можете да намерите помощна информация за уебсайта, както и отговори на най-често задаваните въпроси. Ако не можете да намерите отговор на вашия въпрос, моля пишете ни през страницата "Обратна връзка".

Достъп до Моят УАСГ

Преподаватели и служители

Потребителските имена и паролите в уебсайта са взети от системата за лични страници на УАСГ. Всички преподаватели и служители, които са имали достъп до системата за лични страници, имат достъп и до раздела Моят УАСГ.

Ако сте преподавател или служител в УАСГ - въведете потребителско име и парола.
И потребителското име, и паролата, се изписват по същия начин, както в стария сайт.

Ако нямате потребителско име и парола за достъп до стария сайт - вижте страницата "Заявка за достъп".

Ако не си спомняте паролата - вижте страницата "Забравена парола".

Студенти, дипломанти, завършили

Ако сте студент или наскоро сте завършил - въведете за потребителско име факултетния си номер, а за парола - ЕГН. Ако сте приет в УАСГ като чуждестранен студент, използвайте ЕНЧ за парола.

Данните за студентите идват от външна за сайта система и се обновяват ежедневно. Ако забележите нередност в личните ви данни, моля свържете се с канцеларията на факултета, в който учите, за да ги поправят.

Хонорувани преподаватели

Към момента хоноруваните преподаватели все още нямат достъп до системата. В процеса на въвеждане на информация в уебсайта данните за хоноруваните преподаватели ще бъдат въведени и ще им бъде даден достъп до раздела за регистрирани потребители в уебсайта.

 

Не си знам потребителското име / забравил(а) съм си паролата ...

Ако сте преподавател или служител в УАСГ, вижте "Забравена парола". Новата парола ще бъде изпратена на вашия имейл адрес - този, с който сте регистрирани в сайта. Ако не сте регистрирани в сайта, вижте страницата "Заявка за достъп". Ако въведеният имейл адрес не е актуален - моля пишете ни през страницата "Обратна връзка".

Ако сте студент или наскоро сте завършил - въведете за потребителско име факултетния си номер, а за парола - ЕГН. Ако сте чуждестранен студент - въведете ЕНЧ за парола.

Как да променя потребителското име и паролата си?

Ако сте преподавател или служител в УАСГ, вижте страницата "Промяна на парола", след като влезнете в сайта. Новата парола ще бъде изпратена на вашия имейл адрес - този, с който сте регистрирани в сайта. Не можете да промените потребителското си име, тъй като то е свързано с други информационни системи на УАСГ.

Ако сте студент или наскоро сте завършил -  не можете да променяте тези данни, тъй като данните за студентите идват от външна за сайта система и се обновяват ежедневно.

Как да променя личните си данни?

Ако сте преподавател или служител в УАСГ, вижте страницата "Промяна на лични данни", след като влезнете в сайта. Част от личните ви данни могат да се променят само от служителите на отдел Човешки ресурси в УАСГ. Останалата информация, въведени от вас, е публична и се отразява веднага в сайта.

Ако сте студент или наскоро сте завършил - не можете да променяте тези данни. Данните за студентите идват от външна за сайта система и се обновяват ежедневно. Свържете се с канцеларията на вашия факултет, ако има грешка в личните ви данни.

Как да въвеждам учебни материали към личната си страница?

Както и досега, всеки преподавател, след като се логне в сайта, през страницата 
МОЯТ УАСГ > Моите материали  може да качва различни по тип материали. Те могат да бъдат достъпни както през личната му страница, така и чрез дисциплината, за която са предназначени. Това става чрез избор на полето пред дисциплините, които се водят от катедрата към която се числи преподавателя. За всеки един материал, публикуван в сайта, може да се определи дали той да бъде достъпен от всички посетители на сайта или само от тези, които са се логнали като преподаватели или студенти. Това също се избира от съответно меню при въвеждането на материала.
С оглед на запазване на авторството на публикуваната в сайта информация и защитаване от по-нататъшна промяна е препоръчително файловете да не са в текстови формат (.doc .rtf .txt), а във формат .pdf. 
С помощта на безплатния офис пакет OpenOffice можете да генерирате .pdf файлове от вашите документи (.doc .rtf .txt).