Начало / За Университета / Служби и отдели към Ректората / Център за кариерно развитие

Център за кариерно развитие

Основните направления на дейността на Кариерен център УАСГ са свързани с подпомагане на студентите и младите специалисти за преминаване от академична в работна среда – чрез предоставяне на информация за свободни стажантски, стипендиантски и работни позиции, както и други възможности на пазара на труда и конкурси в областта на архитектурата и инженерните науки.