Начало / За Университета / Служби и отдели към Ректората / Учебни дейности

Учебни дейности

Отдел "Учебни дейности" организира правилното провеждане на учебния процес в съответствие с разпорежданията на Министерството на образованието, младежта и науката и решенията на Академичния съвет и Ректора. Извършва подготовката и провеждането на кандидатстудентския прием. Изготвя график на учебния процес и разпис на учебните занятия и следи за тяхното изпълнение.

Телефон: (+359 ) 884 068 133


Сектор "Кандидат-студенти, учебна документация, отчетност и контрол"
Сектор "Докторантури и продължаващо обучение
Сектор "Чуждестранни граждани и следдипломна квалификация