Начало / За Университета / Служби и отдели към Ректората / Отдел "Учебни дейности"

Отдел "Учебни дейности"

Отдел "Учебни дейности" организира правилното провеждане на учебния процес в съответствие с разпорежданията на Министерството на образованието и науката и решенията на Академичния съвет и Ректора. Извършва подготовката и провеждането на кандидатстудентския прием. Изготвя график на учебния процес и следи за неговото изпълнение.

Телефон: (+359 ) 884 068 133