Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Канцелария

Канцелария

Геотехника

Геотехника
Адрес

Корпус Ректрорат - топла връзка, каб. 399
бул. Христо Смирненски № 1,
1046 София,
България

Приемно време при отсъствие на секретарка, насочете се към лаб.Р107
Телефон (+359 2) 963 52 45/245
E-mail geotehnika_uacg@abv.bg ; geotechnics@uacg.bg

Канцелария

Цветомира Иванова
Секретар на катедра

Марина Стоилова
Секретар