Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Канцелария /

Марина Стоилова

Факултет по транспортно строителство, Катедра Геотехника - Секретар

Марина Стоилова
E-mail geotechnics@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2024