Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Жилищни сгради / Канцелария /

доц. д-р арх. Милена Нанова

Архитектурен факултет, Катедра Жилищни сгради - Ръководител катедра

Архитектурен факултет, Катедра Жилищни сгради

доц. д-р арх. Милена Нанова
Кабинет А1012
Приемно време

понеделник 12-14 часа; четвъртък 12-14 часа

E-mail m_nanova_far@uacg.bg
Уебсайт www.studio17.info
Семейно положение омъжена

Лекционни курсове

Жилищни сгради - специализиран курс.

Образование

 2015 Доктор, архитект – „Обновяване на жилищни сгради, строени по индустриализирани технологии”, Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, катедра ”Жилищни сгради"

 1981-1987 Магистър, архитект - Висш институт по Архитектура, Строителство и Геодезия, катедра “Обществени сгради”

1975-1980 Средно образование - Френска езикова гимназия, София

Езици

Английски език - писмено и говоримо

Френски език - писмено и говоримо

Научни интереси

Обновяване на жилищната среда.

Жилищна политика.

Малкоетажни жилищни структури с висока интензивност на обитаване.

Членство

Камара на архитектите в България

Участие в научно-изследователски проекти

2024 Оптимизиране на процеса на жилищни проектиране с помощта на автоматизирани технологии

2002 ОВОС на ОУП на гр. София – Система „Обитаване”

1998-2003 Управление на енергията в общините - проект на GEF /Global Environmental Facility/ - ‘Energy Efficiency in Municipalities - Municipal Energy Planning and the ENCON Process’

1998-2001 Устойчиво развитие на малките населени места, УАСГ

Участие в проектиране и строителство

Детски център в България мол, София, 2023, проект РС
Обновяване на общите пространства в Мегамол, София, 2023, реализация
Обновяване на общите пространства в Мол Галерия Бургас, 2023, реализация
Обновяване на рецепция, фоайета и санит. помещения в София Тауър, 2023, реализация
Офис на фирма Дормакаба в Капитал форт, София, реализация
Жилищна сграда в кв. Бъкстон, София, 2023, реализация
Английско училище British School of Sofia, 2023, проект РС
Обновяване на общите пространства в Мол Пловдив, Пловдив, 2022, реализация
Офис на фирма в сграда BSR2, София, 2022, реализация
Офис на фирма Toal Energy в Infinity Tower, София, 2022, реализация
Офис на ING BANK в България мол, София, 2021, реализация
Офис сграда „А“, Жилищна сграда „Б“, търговски площи, подземен паркинг, открит плувен басейн, зони за спорт и рекреация в кв. "Младост 3", гр. София, 2022, проект
Парк за ежедневен и седмичен отдих и подземна пешеходна връзка към жил. комплекс „Гранд Каньон“, ж.к. Младост, гр. София, 2021, реализация
Офис на фирма Westum в България мол, София, 2019, реализация
Офис на фирма Epam в България мол, София, 2019, реализация Реконструкция на хотелски комплекс "Лора", к.к. Албена, 2018, реализация
Хотелски комплекс "Елица", к.к. Албена, 2017, проект
Търговски комплекс, к.к. Албена, 2017, проект
Жилищна сграда в Драгалевци, София, 2018, реализация
Офис сграда Б, България мол, София, 2018, реализация
Учебен център на Уникредит Булбанк, София, 2017, реализация
Вилно селище „Камбаните Грийн Парк” – 2016, проект
СПС Тауър, София – 2015, реализиран
Търговски център – Скопие - 2015, проект
Търговски център – Сливен - 2015, реализиран
Инфинити Тауър, София – 2013, реализиран
„България Мол” - търговски и развлекателен комплекс - 2012, реализиран
Реконструкция и основен ремонт на Тенис база „Академик”, София – 2012, реализиран
Търговски център „Илиянци” – София, 2012, реализиран
„Билла”, кв. Левски - София, 2010, реализиран
„Билла” - Нова Загора, 2010, реализиран
„Сердика център” - търговски и развлекателен комплекс - 2010, София, реализиран
„Мол Стара Загора” - търговски комплекс с офис сграда, 2009, проект
„Мол Пловдив” - търговски и развлекателен комплекс - 2009, реализиран
„Мол София” - търговски и развлекателен комплекс с офис сгради - 2006, реализиран
Библиотека и театрална зала на НБУ – София, 2009, реализирани
Хотелски комплекс „Борика” – Чепеларе, 2009, реализиран
Жилищен комплекс „Свети Илия” – София, 2008, разрешение за строеж, ТП
Жилищен комплекс „Люлин Касъл” – София, 2008, разрешение за строеж
Жилищен комплекс „Бел Вали” – София, 2004, реализиран
Административна и производствена сграда на „Дорма” – София, 2005, реализирана
Административна сграда на „Винпром Пещера” – Пловдив, 2004, проект
Обемно-пространствено решение на Общобългарски събор “Рожен 2000”, реализиран
Реконструкция на Гранд-хотел “София” - 1999-2000, реализирана
Сграда на Френско училище “В. Юго” – София, 1999, проект
Комплекс от еднофамилни жилищни сгради - Бояна, 1996/97, проект
Почивен дом - Паничище, 1997, проект
Реконструкция на БНБ - Бургас, 1995/97, реализирана
Жилищен квартал - бул.”Баба Парашкева” - София, 1991, проект
Спортни зали - Кърджали, Пещера - 1988/89, проект
Покрит плувен басейн ”Диана” - София, /реконстр./,1989, проект
Младежки дом - Чипровци - 1988, проект

Участие в международни проекти

1997-1999. Проект ТЕМПУС S JEP 12540-97. "Европейска бакалавърска програма по урбанизъм" с контрактор и координатор УАСГ - София, Университетски колеж Дъблин, Ирландия и Училището по изкуства, Департамент по градско планиране и жилищна политика към Университета Хериът Уот в Единбург - разкриване на нова за страната специалност "Урбанизъм".

1994-1997. Проект ТЕМПУС S JEP 07312-94. Създаване на междууниверситетски център за международни магистърски програми - партньори от Университета Линкълн, Великобритания и Висшия технологичен институт по образованието Гърция, УНСС и СУ - въведени две междууниверситетски програми за УАСГ на английски език - "Градоустройство и жилищна политика" и "Туристическо планиране".

1998-2001 Проект на Британски съвет за проучване възможностите за реконструкция на панелните жилищни комплекси в България

Научни и академични длъжности

 доцент, доктор

Ключови думи за научно-изследователска дейност

жилищни, обновяване, малкоетажни, висока интензивност

Публикации

Нанова, М. (2023) ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДИГИТАЛНИ ГЕНЕРАТИВНИ МЕТОДИ НА ПРОЕКТИРАНЕ В ЖИЛИЩНАТА АРХИТЕКТУРА, доклад на Национална научно-практическа конференция „Дигитални технологии в архитектурата, дизайна и визуалните изкуства“ 27-28 април 2023, НБУ, ISSN: 2815-5211, Сборник доклади, Издателство на НБУ, 2023
Нанова, М. (2023) АРХИТЕКТУРА И ТЕХНОЛОГИИ – СЪВРЕМЕННИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЖИЛИЩНАТА АРХИТЕКТУРА, доклад на Международна юбилейна научна конференция „80 години УАСГ“, 9-11, ноември, 2022., УАСГ, София // Годишник на УАСГ, т.56, бр.2., 2023, ISSN 2534-9759
Нанова, М. (2021) ХИБРИДНИ ФОРМИ НА КОЛЕКТИВНО ОБИТАВАНЕ. МНОГОЕТАЖНИ ЖИЛИЩНИ КЛЪСТЕРИ. // Годишник на УАСГ, 2021, 51(2): 333-346
Нанова, М. (2021) МАСОВОТО ЖИЛИЩЕ В ЕРАТА НА ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ. МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ARCIVE ‘2021, сборник с доклади: 296-306, ISSN 2535-0781
Нанова, M. (2018). "По малкото е повече. Малкоетажни жилищни структури с висока интензивност на застрояване". Монография, София: СТУДИО 17,5-М 2018, ISBN 978-619-91051-0-8
Нанова, M. (2018). "Нов модел на обитаване в британските следвоенни жилищни проекти ". Статия, София: Годишник на УАСГ, УАСГ 2018
Нанова, M. (2018). "Морфология на малкоетажните жилищни структури с висока интензивност на застрояване". Статия, София: Годишник на УАСГ, УАСГ 2018
Нанова (2017) "Ефективност, устойчивост, красота", сп. Градът, бр.6/12.2017г., стр.182-183
Нанова (2017) "S-MALL Сливен" сп. Градът, бр.6 - Сгради/ 12-01/2017г., стр.168-173
Нанова (2016) "СГРАДА Б - Новият бизнес център над България мол", сп. "Градът, бр.2, 04-05/2016г., стр.102-107
Studio 17,5-M (2016) "Bulgaria Mall", Shopping Experience III (page 426-435), Artpower International Publishing Co., Ltd., Hong Kong
Нанова (2016) "Европейски алтернативи за обновяване на следвоенните жилищни комплекси, строени по индустриализирани технологии", Годишник УАСГ, бр.1, т. 49, 2016г.
Нанова (2014) „ България Мол Тауър”, сп. “Градът”, бр. 02/2014
Нанова (2013) “България Мол”, сп. “Архитектура”, бр. 11 /2013
Нанова (2012) “България Мол”, Алманах, сп. “Аспекти”, 2012
Нанова (2012) „ България Мол”, сп. “Градът”, бр. 11/2012
Нанова (2012) „ България Мол сп. “Строители”, бр. 09/2012”
Нанова (2011) сп. “Градът”, бр. 1/2011 “ България Мол”
Нанова (2008) сп. “Детайл”, бр. 9/2008 “Mall of Sofia”
Нанова (2007) сп. “Аспекти”, бр. 4/2007 проекти
Нанова (2006) сп. “Хубавите къщи”, бр. 10 /2006 проекти
Нанова (2005) сп. “Архитектура”, бр. 5 /2005 проекти
Нанова (2004) сп. “Архитектура”, бр. ? /2004 “Mall of Sofia”
Нанова М., Иванов В. (2001) “Британският опит в обновяването на жилищните сгради” сп. “Архитектура”, бр.1/2001г.
Кълхуун Й., Нанова М. (2001) “Пътят към устойчиво развитие – обновяване на панелните жилищни комплекси” – брошура за резултатите от съвместен проект между УАСГ и Университета на Хъмбърсайд и Линкълншър 1998-2001г. ISBN 0-9541031-0-6
Colquhoun I., Nanova M. (2001) Repairing a legacy – Britain can learn from urban regeneration in Bulgaria. “Axis”, 4-5/2001
Ангелов Ч., Бончев Н., Нанова М. (1999) “Индивидуални жилищни сгради – проекти от архитектурната практика” Кримеа.
Нанова М. (1995) “Лондонските докове в контекста на съвремието” сп. “Архитектура”, бр.6/1995
Нанова (1995) сп. “Архитектура”, бр.3 /1995 - “Решаващ е въпросът за ценностите”.
Нанова (1991) сп. “Архитектура”, бр. 2 /1991 - “Симптоматично”.

Книги


Конспекти

Учебни материали

Други