Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Индустриални сгради / Канцелария

Канцелария

Индустриални сгради

Индустриални сгради
Адрес

Корпус А, каб. 716
бул. Христо Смирненски № 1,
1046 София, България

Приемно време 10:00-12:00, 14:00-16:00
Телефон (+359 2) 963 52 45/453
E-mail indstr_far@uacg.bg

Ръководство

проф. д-р арх. Екатерина Сентова
Ръководител катедра

Канцелария

инж. Звездичка Добрева
Секретар на катедра

ас. арх. Валери Ценов
Технически организатор