Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидротехника и хидромелиорации / Канцелария

Канцелария

Хидротехника и хидромелиорации

Хидротехника и хидромелиорации
Адрес

Корпус А, каб. 416
бул. Христо Смирненски № 1,
1046 София,
България

Приемно време 10:00-12:00, 14:00-16:00
Телефон (+359 2) 963 52 45 (вътр. 483)
E-mail hydrotec_fhe@uacg.bg

Ръководство

проф. д-р инж. Димитър Кисляков
Ръководител катедра

доц. д-р инж. Мария Маврова-Гиргинова
Ръководител катедра

Канцелария

Емилия Ангелова
Секретар на катедра

Валентин Маринков
Специалист, поддръжка