Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Канцелария

Канцелария

Геотехника

Геотехника
Адрес

Корпус Ректрорат, каб. 104
бул. Христо Смирненски № 1,
1046 София,
България

Приемно време 10:00-12:00, 14:00-16:00, при отсъствие на секретарка, насочете се към лаб.Р107
Телефон (+359 2) 963 52 45/245
E-mail geotehnika_uacg@abv.bg ; geotechnics@uacg.bg

Ръководство

проф. д-р инж. Андрей Тоцев
Ръководител катедра

Канцелария

Стефани Величкова
Секретар на катедра

Кристина Илиева
Специалист, поддръжка